Τετάρτη, Οκτωβρίου 18, 2006

006. το μεβγαλείον του Γάβλατος

Ο Γάβλας είναι ποταμός, όστις εσχηματίσθη όταν οι κτηνοστρόφοι έχυσαν τα γαβλατοκομικά προϊόντα εις τους βρόμους της πόλεως, εντόνως διαμαρτυρόμενοι υπέρ της τιμής τους. Ουδείς μέχρι τότε είχεν τολμήσει να αμφισβητήσει την τιμήν των προϊόντων αυτών. Απαντες εθεώρουν ταύτα απολύτως έντιμα. Εως ότου το ταπεινόν γιαούρτιμπους αποκτήσει ιδιότητας πολεμικής μηχανής, εκτοξευόμενον άνευ αιδούς εναντίον νοστιμάρχου ολκής, τα πράγματα ήσαν απλά. Το ποτάμι όμως έρρευσεν και έπνιξεν τα πιεστήρια ομού μετά των γεφυρών και των επιδροτήσεων. Παρά (και δια) ταύτα, τον νοστιμάρχην νοστιμεύουσιν εξακολουθητικώς πολλοί. ΓΑΒ!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...