Τρίτη, Φεβρουαρίου 27, 2007

028. σαπίζω εν ειρήνη...ιδού ξαπλωμένος ανάμεσα στα νούφθορα σαπίζω ανασαίνων οσμή περιπτωμάτων ίπταμαι ως Ικαρος ανάσκελος ελιτίζων ζω και ως Σαρπηδών πηδώ ενώπιον των αδρών αγρονόμων προϊστάμενος κλητήρων θεσπίσματος έκκλυτου βίου όπερ εστί μεθερμηνευόμενον προγονολάτρης έως μυελού των οστέων απαξιώ την εμήν κολύμβησιν διότι το ύπτιον πτέρας έστω και χρυσόμαλλον κείται έκπτωτον επί του πληκτρολογίου και κρυώνω και φοβούμαι τον λαγόν της λαγόνος σου...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...